EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

 První splátku exekuce uhraďte současně s podáním žádosti o splátkový kalendář, konkrétní údaje pro platbu najdete zde.

Pakliže nebudete soudním exekutorem kontaktováni ohledně nedostatečné výše měsíční splátky, byl Váš návrh splátkového kalendáře přijat a na tuto žádost Vám již nebude odpovězeno.

První splátku exekuce uhraďte současně s podáním žádosti o splátkový kalendář, konkrétní údaje pro platbu najdete zde.

Pakliže nebudete soudním exekutorem kontaktováni ohledně nedostatečné výše měsíční splátky, byl Váš návrh splátkového kalendáře přijat a na tuto žádost Vám již nebude odpovězeno.

Nebude-li Vámi navržený  splátkový kalendář pravidelně dodržován, bude exekuční spis bez dalšího předán k dalšímu postupu za účelem vymožení exekuce.

Aktualizace:   03.05.2018 11:36:39    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10