EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

Služby

Exekutorský úřad Praha 10 nabízí tyto služby:

1) exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. (zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti)

2) další činnost exekutora:

a)    právní pomoc -  exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu jakož i pomoc v souvislosti s exekuční činností a další činností dle exekučního řádu (např. vyhotovování návrhů na nařízení exekuce)

b)     úschovy – peněz, listin a jiných movitých věcí

c)      doručování písemností soudu a výkon činnosti soudního vykonavatele pokud je soudem pověřen

d)     dražby – movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí

e)      zjištění a správa majetku v trestním řízení na základě pověření soudu nebo státního zástupce

f)       ex. zápis o osvědčení skutkového stavu

Aktualizace:   03.05.2018 11:36:39    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10