EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

 

Činnost exekutorského úřadu byla zahájena k 1.12.2001 a náš úřad provádí svou činnost na celém území ČR, bez ohledu na svou místní příslušnost.

V současné době pracuje v exekutorském úřadu celkem 25 zaměstnanců – exekutorský kandidát, exekutorští koncipienti, tajemnice úřadu, vykonavatelé, sekretářky a účetní. V exekutorském úřadě je zaměstnán dostatek pracovníků, současně úzce spolupracujeme i s advokátní kanceláří, tudíž jsme schopni vyčlenit některé zaměstnance pouze pro řešení Vašich zakázek. Právníci mají dostatek zkušeností s exekučním řízením neboť v úřadě pracují většinou již od vzniku exekutorského stavu v roce 2001. Vykonavatelé jsou bývalými vyšetřovateli kriminální policie a tajemnice úřadu pracovaly jako vyšší soudní úřednice specializované na výkon rozhodnutí. Zároveň při zvýšeném počtu případů jsme schopni kdykoliv rozšířit počet zaměstnanců. Náš úřad též využívá služeb nasmlouvané detektivní kanceláře a bezpečnostní agentury (v případě složitějších případů zajišťování ostrahy objektů, kanceláří atd.). Všichni zaměstnanci, i případní externí spolupracovníci jsou pochopitelně vázáni povinností mlčenlivosti. Díky vysoké profesionalitě zaměstnanců dosahujeme při řešení nám svěřených kauz poměrně vysoké procentuální úspěšnosti (až 80 %) a značné rychlosti vymožení pohledávek našich klientů.

                                 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 

 

Aktualizace:   21.02.2020 08:47:13    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10